SnapShots van werk van
Liset Karman
sites en apps

Begin-, tussen- en eindstadia van diverse webSites en webApplicaties:


atelier Ria Manshanden ontwerp
atelier Ria Manshanden bouw
atelier Ria Manshanden 31 mei 2007 opgeleverde website

de Vrolijke Taart 2006 huidige site
deVrolijkeTaart 2007 ontwerp
deVrolijkeTaart 2007 bouw

flashBits
Matrix interface ontwerp
Abyss Zeeaquarium ontwerp en bouw
linuxHoorn bouw
L@SSIST laboratorium netwerkApplicatie
boekhouding netwerkApplicatie 1e proef
EMC klachten registratie applicatie ontwerp en bouw

www/xs4all.nl/~lkfv, restanten van mijn eerste eigen webSite anno 1995.
stolpje, eerste eigen domein anno 2000.
linuxHoorn, domein van Linux User Group Hoorn, anno 2003.
webitch, domein van eigen bedrijf-in-onderzoeksfase, anno november 2006.
zolderOpruiming, webShop bij wijze van koninginnedagmarkt, anno 2007.