next up previous contents
Volgende: natuurconstanten Omhoog: Inleiding EMC Vorige: Elektromagnetische velden een inleiding.   Inhoudsopgave

Elektromagentische compatibiliteit.

Een ieder kent wel het verschijnsel van het geratel van een GSM toestel in de speakers van de PC. De speakers, geluidskaart en/of combinaties daarvan heeft klaarblijkelijk last van de GSM signalen die het toestel uitzend richting netwerk. De twee genoemde systemen zijn dus niet compatible Wat is nu ElektroMagnetische Compatibiliteit, EMC? Volgens de definitie [6, pag. 16] EMC is het vermogen van een device, apparaat of systeem om in zijn elektromagnetisch milieu bevredigend te kunnen functioneren, zonder zelf ontoelaatbare stoorsignalen aan dat milieu toe te voegen.

En drank komt uit een fles [7, pag 12] <


Cees Keyer 2007-04-10