next up previous contents
Volgende: Praktische koeling Omhoog: Koelen en gekoeld worden. Vorige: Voorbeeld.   Inhoudsopgave

Thermische weerstand.

Als we de wet van Fourrier nu eens nader beschouwen:

$\displaystyle \Dot{Q}= k\cdot A\cdot \frac{\Delta{T}}{\Delta{X}}$ (5.10)

Of na simpel herschrijven:

$\displaystyle \Dot{Q}= \frac{\Delta{T}}{\frac{\Delta{X}}{k\cdot A}}$ (5.11)

Als we nu eens formule 5.11 naast de wet van Ohm zetten.

$\displaystyle I = \frac{U}{R}$ (5.12)

En nu poneren dat er zoiets bestaat als thermische weerstand, dan kunnen we schrijven dat:

$\displaystyle R_{th}= \frac{\Delta{X}}{k\cdot A}$ (5.13)

Stroom stroomt door een elektrische weerstand, en dit wordt veroorzaakt door het spannings verschil over die weerstand. Analoog stroomt warmte door een thermische weerstand en wordt veroorzaakt door het temperatuur verschil. De wetmatigheden van de serie en paralelle weerstanden gaan hier ook op. Als je twee platen van verschillend materiaal tegen elkaar plakt dan moet je de thermische weerstanden bij elkaar optellen. Zet je ze nu naast elkaar dan moet je ze beschouwen als paralelle weerstanden. We gaan hier wel uit van een stabiele toestand in één dimensie. Anders wordt de wiskunde te complex voor de fase van studie. Voor het zelf berekenen en ontwerpen van koelplaten wordt verwezen naar [4, hst3]. De student wordt wel geacht vanuit datasheets een koelplaat te kunnen selecteren.
next up previous contents
Volgende: Praktische koeling Omhoog: Koelen en gekoeld worden. Vorige: Voorbeeld.   Inhoudsopgave
Cees Keyer 2007-04-10