next up previous contents
Volgende: Geleiding. Omhoog: Koelen en gekoeld worden. Vorige: Inleiding.   Inhoudsopgave

Warmteleer.

In dit stuk van de natuurkunde wordt uitgegaan van een thermische energie transport van hogere naar lagere temperatuur. Anders gezegt Warmte stroom in de richting van afnemende temperatuur. Warmte stroom en thermodynamica zijn twee verschillende dingen. Thermodynamica houdt zich met name bezig met systemen die in evenwicht zijn. Bij thermodynamica wordt bijvoorbeeld uitgerekend hoeveel warmte er nodig is om een systeem uit evenwicht te krijgen en in een andere toestand te brengen. Dat gaan we dus niet doen, wij houden ons bezig met warmte overdracht.

Warmte overdracht kan plaats vinden op drie verschillende manieren.

Figuur 5.1: De diverse warmtetransporten.
\begin{figure}\centerline{\hbox{\epsfig{figure=kopje.eps,width=5in,}}}\end{figure}
In het plaatje, figuur: 5.1, staan de diverse systemen van warmte transport nog eens aangegeven. Het kopje is bijvoorbeeld gevuld met een hete drank.Subsecties
next up previous contents
Volgende: Geleiding. Omhoog: Koelen en gekoeld worden. Vorige: Inleiding.   Inhoudsopgave
Cees Keyer 2007-04-10