next up previous contents
Volgende: Differential Mode Omhoog: Componenten Vorige: De Effectieve Serie Weerstand   Inhoudsopgave

De spoel.

Een spoel is simpel gezegd een bos draad met een ruimte daartussen. Er wordt bij een spoel een magneetveld opgewekt en dit kan wel eens voor problemen zorgen. Dit magneetveld kan worden gebruikt vanwege de interactie op ijzer en ijzer bevattende delen. Zo wordt een spoel gebruik in een relais. Als de spoel onder spanning staat wordt het juk aangetrokken waardoor de schakelaar om gaat. Nu is het in elektronica erg belangrijk om over gelijkspannings gevoede relais een diode te zetten. Bij het weghalen van de spanning zal het magneet veld proberen om zich zelf instand te houden en dat resulteert in een zogenaamde tegen EMK. Deze tegen EMK is een spanning die tegengesteld staat aan de normale spanning en dat is vaak onwenselijk. Dus wordt er een diode in sper overheen gezet. Zie ook de figuur 2.6

Figuur 2.6: Het relais schemasymbool.
\begin{figure}\centerline{\hbox{\epsfig{figure=relais.eps,width=3in}}}\end{figure}
De uitgebreide schemasymbolen staan in de Nederlandse norn NEN 5152 In de tekening staat L1 voor de spoel, K1 voor een maakcontact, K2 voor een verbreekcontact en K3 voor een wissel contact. Vaak worden relais alleen maar met wisselcontacten uitgevoerd, omdat je dan alle drie de mogelijkheden hebt. Want een wisselcontact is gewoon een samenstel van een maak en verbreek contact.
Figuur 2.7: Het relais.
\begin{figure}\centerline{\hbox{\epsfig{figure=relais2.eps,width=3in}}}\end{figure}

Een ander voorbeeld van spoelen is de zogenaamde ontstoorspoel. Deze worden gebruikt in twee configuraties. Namelijk de common mode spoel en de differentialmode spoel.


Subsecties
next up previous contents
Volgende: Differential Mode Omhoog: Componenten Vorige: De Effectieve Serie Weerstand   Inhoudsopgave
Cees Keyer 2007-04-10