next up previous contents
Volgende: De condensator. Omhoog: Componenten Vorige: Andere omgeving afhankelijke weerstanden.   Inhoudsopgave

Skineffect

Bij gelijkstroom kun je er vanuit gaan dat de stroomdichtheid over de doorsnede constant is. Bij wisselstroom is dit helaas niet zo en dat vindt zijn oorzaak in het feit dat elektronen elkaar niet kunnen uitstaan. Uit de wetten van Maxwell volgt namelijk dat een wisselstroom zich niet lineair verdeeld over de geleider en zich als een golfverschijnsel beweegt over de geleider. De stroomverdringing die optreedt vindt zijn oorzaak in de door de stroom opgewekte velden. Zonder het te bewijzen is de indringdiepte[3, pag 242-243] voor wisselstromen gegeven door:

$\displaystyle \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_{c}\sigma_{c}}}$ (2.4)

In deze formule: $\mu_c$ in Henry/meter is de permeabiliteit van het materiaal en $\sigma_c$ in Siemens/meter2.3 is de soortelijke geleiding van het materiaal. De $\delta$ is de indringdiepte in meters.


Cees Keyer 2007-04-10