next up previous contents
Volgende: Componenten Omhoog: Globale inhoud van het Vorige: Foutzoeken   Inhoudsopgave

Veiligheid

Last but not least is dit een erg belangrijk onderwerp. Er worden in de elektronische industrie stoffen gebruikt die een gevaar voor de gezondheid zijn. Wat kun je tegenkomen en hoe ga je hier mee om.

Cees Keyer 2007-04-10