next up previous contents
Next: Systematische en toevallige Up: Handleiding Foutberekening Hogeschool Previous: Contents

Inleiding.

Bij ieder experiment worden fouten gemaakt; zelfs al zou de gebruikte apparatuur ideaal zijn, dan nog zijn er fouten, die door de waarnemer zelf gemaakt worden, zoals fouten bij aflezingen, mogelijk gebruik van een verkeerde formule, die voor het beschouwde geval slechts een benadering is, rekenfouten e.d. Deze fouten hebben tot gevolg, dat ook het eindresultaat van het experiment fout is.
De experimentator moet bij zijn opgave van het eindresultaat tevens opgeven hoe groot de fout is; doet hij dat niet, dan is zijn opgave zeer onvolledig en eigenlijk zinloos.

Het nu volgende zal handelen over de vraag, hoe de fout in het eindresultaat kan worden berekend, voorzover het eindresultaat in de vorm van een getal wordt weergegeven.
Dit diktaat is gebaseerd op het diktaat geschreven door ir. C. de Boer, oud docent aan de HTS `A'.Cees Keyer
Wed Feb 5 10:54:28 MET 1997