= 1 januari 2009 =
last update: 13 nov 2009

stichting Witte Mus


Deze stichting bestaat sinds 14 oktober 2009, en heeft haar eigen webspace inmiddels.

1998

20052008

2009

 • Het doel van de op 14 oktober 2009 op te richten Stichting De Witte Mus is: de huismus (Passer Domesticus) als soort van de rode lijst van bedreigde diersoorten af te halen.
 • De stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door
  * de aantallen huismussen en de habitats van huismussen in Nederland te doen toenemen;
  * door onderzoek naar leven en overleven van huismussen te stimuleren;
  * en door zoveel mogelijk de reeds bestaande kennis te verzamelen en te delen via het wwweb.
 • In praktische zin wil stichting de Witte Mus dat gaan doen door in het hele land plekken te creëren waar de leefomstandigheden voor deze vogelsoort ideaal zijn. Soortgelijk aan wat de Vogelbescherming momenteel voor vogels-in-het-algemeen doet, maar dan toegepitst op de huismus, die specifieke, aanvullende, behoeften heeft.
 • De ideeën voor de uitvoering daarvan komen van het eigen erf, waar sinds 1998 een grote kolonie huismussen leeft.
 • Deze groep huismussen is vanaf 1998 verzorgd en gegroeid tot wat het anno 2009 is; een groep die iedere zomer bestaat uit honderden mussen, waarvan met name de jonge dieren jaarlijks uitzwermen over dorp, streek, en provincie, en waarin verschillende bijzondere expemplaren volwassen zijn geworden.
 • De Stichting Witte Mus zal graag samenwerken met andere reeds bestaande acties en activiteiten, van zowel particulieren als organisaties, om het bovengenoemde doel te bereiken.

 • Een goed bijgehouden blog over de huismussen op dit erf kunt u lezen op Huismussen op wittemus.natuurlog . U komt dan binnen op de laatst beschreven dag.
 • Op de huidige site, die u nu onder ogen hebt, kunt u de link "2009" volgen naar een actueel beeld van de huidige groep.
 • Interessant zijn de tellingen van de SOVON in het gebied waar Stichting de Witte Mus zich bevindt, en waar sinds 1998 de huismus gestimuleerd en geholpen is door ondergetekende.
 • In 2005 verscheen een uitgebreid krantenartikel over deze zwerm huismussen, geschreven door Erik Molenaar, in het Noord Hollands Dagblad.

Er ligt een pdf-document voor u klaar
wanneer u meer informatie opvraagt via e-mail aan
Stichting De Witte Mus.
(gebruik de link om het e-mail adres te openen.)